சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் கண்ணன் தயாரிப்புக்கள்( பாகம் 6)ஓர் அரிய மூலிகை ( சர்க்கரை வில்வம் )

இந்த சர்க்கரை வில்வம் என்ற பதிவை சர்க்கரை நோயை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 10 ) ஆக போடலாமா ??அல்லது சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் கண்ணன் அவர்களின் தயாரிப்புக்கள் ( பாகம் 6) ஆக போடலாமா ???என்று ஒரு சிறு சிந்தனை கிளம்பியது .பிறகு சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் கண்ணன் அவர்களின் தயாரிப்புக்கள் ( பாகம் 6) ஆக வெளியிட முடிவு செய்து வெளியிட்டுவிட்டோம். ஏனெனில் இதன் சிறப்புக்களை வெளியிட்ட பின் எங்கே கிடைக்கும் என்ற கேள்வி பிறக்கும் .அதற்கு … Continue reading சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் கண்ணன் தயாரிப்புக்கள்( பாகம் 6)ஓர் அரிய மூலிகை ( சர்க்கரை வில்வம் )