தடுப்பூசிகளும் அவை பற்றிய எச்சரிக்கைப் பதிவு (பாகம் 2)

{தடுப்பூசிகளும் அவை பற்றிய எச்சரிக்கைப் பதிவு (பாகம் 1)}ஐ படித்துவிட்டு பின் இந்தக் கட்டுரையை வாசிக்கவும்.அதன் இணைப்பு இதோ http://machamuni.com/2017/02/%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B5%E0%AF%88-%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF/ ஓசியில் போடுவதால் இலவச தடுப்பூசிகளை ( நம் இயற்கையான குணம் பற்றி ஒரு சொலவடை சொல்வார்கள் “ ஓசியில் பெண் வருகிறது என்றால் எனக்கு ஒன்று ,என் அப்பனுக்கு ஒன்று , என் தாத்தாவுக்கு ஒன்று என்று கேட்பார்களாம்” ) ஓடி , ஓடிப் போடுகிறோம். அது எவ்வளவு கெடுதல் என்று தெரியாமலேயே நம் அன்பிற்கினிய … Continue reading தடுப்பூசிகளும் அவை பற்றிய எச்சரிக்கைப் பதிவு (பாகம் 2)