சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம்(பாகம் 1)

சர்க்கரை வியாதி என்றவுடன் அனைவருக்கும் பொதுவாக பயம் தோன்றிவிடுகிறது.இது ஏதோ குணப்படுத்த முடியாத வியாதி என்று. ஆனால் இவ்வளவு பயம் கொள்ளுமளவிற்கு சர்க்கரை...

December 23rd, 2012 by machamuni 

ஞானம் என்பது உடல் சார்ந்ததா ? உயிர் சார்ந்ததா ? பாகம் ( 5 )

இந்தப் பதிவைப் படிக்கும் முன்னர் ஞானம் என்பது உடல் சார்ந்ததா ? உயிர் சார்ந்ததா ? பாகம் 4 ஐ படித்துவிட்டுத் தொடர்ந்தால் நன்கு புரியும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். கண்ணில்...

August 16th, 2012 by machamuni 

ஒன்றுமில்லை(மச்ச முனிவரின் சித்த ஞான சபையில் சேர)

உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே! யின்-யாங் (YIN-YANG) இவற்றின்...

February 19th, 2012 by machamuni 

அக்கு பஞ்சர் அறிவோமா!பாகம் 6(ஆன்மீக கேள்வி மற்றும் பதில்களும்))

அக்கு பஞ்சர் என்பது நம் உடலில் தடையான உயிர்ச் சக்தி ஓட்டத்தை மீண்டும் சரியாக ஓட வைப்பதே ஆகும்.எனில் ஏன் அது தடை ஆகிறது.ஓடிக் கொண்டே இருந்தது,ஓடிக் கொண்டே...

October 31st, 2010 by machamuni 

அக்கு பஞ்சர் அறிவோமா!பாகம் 5

பஞ்ச பூத தத்துவங்கள் பற்றியும் ஆக்கும் அழிக்கும் சுற்று CREATIVE -DESTRUCTIVE CYCLE என்பார்கள், சீன மொழியில் SHEN – KO CYCLE என்பது பற்றியும் சென்ற அக்கு பஞ்சர் அறிவோமா!பாகம்...

October 6th, 2010 by machamuni 

அக்கு பஞ்சர் அறிவோமா!பாகம் 4

இப்போது பஞ்ச பூத தத்துவங்கள் பற்றியும் ஆக்கும் அழிக்கும் சுற்று பற்றியும் இப்போது காண்போம்.இதை ஆங்கிலத்தில் CREATIVE -DESTRUCTIVE CYCLE என்பார்கள். சீன மொழியில் SHEN –...

October 2nd, 2010 by machamuni 

அக்கு பஞ்சர் அறிவோமா!பாகம் 3

சென்ற மடலில் நாம் அக்கு பஞ்சரில் இரண்டு முக்கிய சக்திப் பாதைகள்(GOVERNING VESSELLS ) நமது நடு நாடிகளான இடகலா,பிங்கலா,சுழிமுனை என்பவை நமது முதுகுத்தண்டு வடத்தின்...

October 2nd, 2010 by machamuni