சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் திரு கண்ணன் அவர்கள் தயாரிப்புக்கள் (பாகம் 3) தாது விருத்தி லேகியம்

சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் திரு கண்ணன் அவர்கள் தயாரிப்புக்கள் (பாகம் 2) தாது விருத்தி லேகியம் ஐ படித்துவிட்டு இந்த தொடரை படித்தால்தான் தொடர்பு விட்டுவிடாமல்...

January 17th, 2013 by machamuni 

சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ்(திரு கண்ணன் அவர்கள்) தயாரிப்புக்கள் (பாகம் 1)

சதுரகிரி மஹாலிங்கம் கோயிலின் பெயரால் சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் என்று பெயரிட்டு அந்த மஹாலிங்கத்தின் அருளால் திரு கண்ணன் அவர்கள்  தயாரிப்புக்கள் தன் சொந்த...

December 1st, 2012 by machamuni