நம் தமிழர் வாழ்வியலும்(வர்மக்கலை) சித்தர் ரச மணி ரகசியங்களும்

நம் தமிழர் வாழ்வியலும்(வர்மக்கலை) சித்தர் ரச மணி ரகசியங்களும் எமது நேரமின்மை காரணமாக பல விடயங்களை எம்மால் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில்,நேரமின்மை போதாத...

August 31st, 2015 by machamuni 

சித்தர்களின் ரசமணி ரகசியங்கள் 3

எனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புடம் போட எல்லாம் முடியாது.எளிதான வழி சொல்லுங்கள் என்று கூறும் உங்களுக்கு ஒரு எளிதான வழி இதோ. பெரும் பூசணிக்காய் கொண்டு...

September 14th, 2010 by machamuni 

சித்தர்களின் ரசமணி ரகசியங்கள் 2

சென்ற வலைப்பூ வெளியீட்டில் கொடுத்துள்ள இரச மணியை எந்த விதமான நஞ்சையும் முறிக்க உபயோகிக்கலாம்.எந்தக் கடியாக இருந்தாலும் கடிவாயில் இரசமணியை வைக்க ஒட்டிக்...

September 5th, 2010 by machamuni 

சித்தர்களின் ரசமணி ரகசியங்கள்

எனது அம்மாவின் தாத்தா திரு மிகு புளுகாண்டியா பிள்ளை என்ற சாந்தலிங்கம்பிள்ளை ,அவரின் அப்பா அழகப்ப பிள்ளை ஆகிய அனைவருமே பரம்பரை வைத்தியர்களே! இவர்களின்...

September 3rd, 2010 by machamuni