தீபாவளி ஸ்பெசல்(பாகம் 2)

தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி ஸ்பெசலில் அடுத்த விஷயமான வயிறு வேலை நிறுத்தம் செய்தல் என்பதையும், அதற்கான மருந்துகள் என்ன என்பதைப் பற்றியும் பார்ப்போம். ஒரு...

November 5th, 2010 by machamuni 

தீபாவளி ஸ்பெசல்(பாகம் 1)

தீபாவளி ஸ்பெசல் என்றவுடன் ஏதாவது பலகாரம் என்று நினைத்துவிடாதீர்கள்.தீபாவளியுடன்தான் சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, அத்துடன் இலவச இணைப்பாக எண்ணைப் பலகாரங்கள்...

November 2nd, 2010 by machamuni