ஒரு பழம் பெரும் புத்தகம் {கடுக்காய் பிரபாவ போதினி (பாகம் 1)}

ஒரு பழம் பெரும் புத்தகம்  (கடுக்காய் பிரபாவ போதினி பாகம் 1) இது ஒரு மீள்பதிவு .இந்தப் பதிவு ஏற்கெனவே மச்சமுனி வலைப்பூவில் வெளியான கட்டுரையே இது.  http://machamuni.blogspot.in/search/label/ஒரு%20பழம்%20பெரும்%20புத்தகம்?updated-max=2011-03-13T16:33:00%2B05:30&max-results=20&start=7&by-date=false நமது...

May 29th, 2016 by machamuni 

தும்பை மற்றும் கவிழ்தும்பை என்ற கௌதும்பை (மச்ச முனி மூலிகையகம் பாகம் 18) பாகம் 1

உங்களிடம் வெகு நாட்கள் தாமதமாக வருகிறோம். பதிவுகள் கொடுக்கவில்லை , கருத்துரைகளுக்கு பதிலும் தரவில்லை.முப்பு குரு சம்பந்தமான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு...

January 16th, 2015 by machamuni 

காரிய சித்தி மாலை(விநாயகர் அஷ்டகம்)

காரிய சித்தி மாலை(விநாயகர் அஷ்டகம்) (காசிப முனிவர் இயற்றியது, கச்சியப்பர் மொழிபெயர்த்தது) ************************************************** பந்தம் அகற்றும் அநந்தகுணப் பரப்பும் எவன்பால்...

October 19th, 2014 by machamuni 

ஒரு மஹா மூலிகை ( நத்தைச் சூரி) பாகம் 5

உடல் பாதி உயிர் பாதி என்ற வர்ம நூல் மிகப் பழைமையான நூல்.சிவன் பார்வதிக்குச் சொல்லி அதன் மூலம் உலகுயிர்கட்கு கிடைத்ததே இந்நூல்.இந்நூலில் பல விடயங்கள்...

June 1st, 2012 by machamuni 

ஒரு மஹா மூலிகை ( நத்தைச் சூரி) பாகம் 4

வர்மக் கண்ணாடி என்னும் நூல் பாளையங் கோட்டை சித்த மருத்துவக் கல்லூரி இணைப்பேராசிரியர்  திரு மரிய ஜோசப் ,அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டு கிடைக்கிறது. வர்மம்...

May 27th, 2012 by machamuni 

ஒரு மஹா மூலிகை ( நத்தைச் சூரி) பாகம் 1

சென்ற ஞாயிற்றுக் கிழமை நமது நண்பர்கள் சதுரகிரி ஹெர்பல்ஸ் கண்ணன் , மற்றும் இன்னொரு நண்பர் திரு நரசிம்மன் அவர்களும் கான்சாபுரம் ( கான் சாஹிபு புரம் என்பதே...

May 23rd, 2012 by machamuni 

ஒரு பழம் பெரும் புத்தகம் 3

கடப்பை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் என்பவர் மிகச் சிறந்த யோகி.அவர் எழுதிய அவருடைய இன்னொரு புத்தகத்தைப் பற்றியதுஇந்த இடுகை .அவர் இந்த உடலை கோயில் அமைப்பாக...

September 21st, 2010 by machamuni 

ஒரு பழம் பெரும் புத்தகம் 2

கடப்பை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் என்பவர் மிகச் சிறந்த யோகி.அவர் எழுதிய அவருடைய இன்னொரு புத்தகத்தைப் பற்றியதுஇந்த இடுகை .அவர் இந்த உடலை கோயில் அமைப்பாக...

September 21st, 2010 by machamuni 

ஒரு பழம் பெரும் புத்தகம் 1

கடப்பை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் என்பவர் மிகச் சிறந்த யோகி.அவர் எழுதிய ‘ஜீவப்ரமைக்கிய வேதாந்த ரகசியம்’ என்ற நூலில் எழுதியுள்ள பல விடயங்களை விளக்கியுள்ளார்.அந்த...

September 20th, 2010 by machamuni 

நமது பழம் பெரும் நூல்கள் 1,தமிழ் எண்கள்

மேலே உள்ள புத்தகத்தில் உள்ள வருடம் என்ன என்பது தெரிகிறதா? ௲=1000,௭=7,௮=8,௬=6,எனவே=சாலிவாகன சஹாப்தம் 1786 ம் வருடம்.இப்போது சாலிவாகன சஹாப்த வருடம் என்பது 1932.எனில்...

September 10th, 2010 by machamuni