ஞானம் என்பது உடல் சார்ந்ததா ? உயிர் சார்ந்ததா ? பாகம் ( 6 )

கண்ணுக்கு விட கண்ணுக்கு விளக்கெண்ணெயும் , ரோஜாத் தீநீரும் ( பன்னீர் )மிக நல்லது. கீழ்க்கண்ட படத்தில் கண்ணுக்கு விடும் விளக்கெண்ணெயும் ( விளக்கெண்ணெய்...

August 20th, 2012 by machamuni 

ஞானம் என்பது உடல் சார்ந்ததா ? உயிர் சார்ந்ததா ? பாகம் ( 5 )

இந்தப் பதிவைப் படிக்கும் முன்னர் ஞானம் என்பது உடல் சார்ந்ததா ? உயிர் சார்ந்ததா ? பாகம் 4 ஐ படித்துவிட்டுத் தொடர்ந்தால் நன்கு புரியும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். கண்ணில்...

August 16th, 2012 by machamuni