நம் தமிழர் வாழ்வியலும்(வர்மக்கலை) சித்தர் ரச மணி ரகசியங்களும்

நம் தமிழர் வாழ்வியலும்(வர்மக்கலை) சித்தர் ரச மணி ரகசியங்களும் எமது நேரமின்மை காரணமாக பல விடயங்களை எம்மால் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில்,நேரமின்மை போதாத...

August 31st, 2015 by machamuni 

ஒரு மஹா மூலிகை ( மார்ச்சால மூலி) பாகம் 2

மார்ச்சால மூலி என்ற இந்த பதிவிலேயே மூலிகையின் விவரங்களின் விவரங்களை முதலில் தெரிவித்த பின்னர் இந்த மூலிகையின் பெயரை குறிப்பிடப் போகிறேன். இதுதானா...

September 6th, 2012 by machamuni