மச்ச முனிவரின் சித்த ஞான சபையில் சேர

”ஐயா, சித்தர் தரிசனத்ததிற்கு காத்து இருக்கிறேன். வழி காட்டவும். தங்களை காண விரும்புகிறேன்.” “ஐயா, ஞானத்துக்கு வழி காட்டுங்கள் .” எனவும் பலரும் கேட்டுக்...

July 10th, 2016 by machamuni 

மச்ச முனிவரின் சித்த ஞான சபை புதிய கட்டிட திறப்பு விழா அழைப்பிதழ்

அன்பார்ந்த மெய்யன்பர்களே, உலகம் உய்ய நம் சித்தர் பெருமக்கள் வழி வழியாய் வந்த சில மெய்க் குருமார்களின் மூலமாக உண்மையான ஞானப் பொருள் விளக்கங்கள் அங்கங்கே...

February 23rd, 2012 by machamuni