விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல்

இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி.சதுரம் என்றால் நான்கு என்று பொருள்.அமாவாசையிலிருந்து நான்காம் நாளும் , பௌர்ணமியிலிருந்து நான்காம் நாளும் இந்த விநாயக சதுர்த்தி...

September 11th, 2010 by machamuni