அற்புத மூலிகைகளின் செயல்பாட்டு வகைகள் – பாகம் 3

சித்த வைத்தியத்தில் பல அற்புத மூலிகைகள் உள்ளன.அவற்றின் செயல்பாடுகளை வைத்து பல வகைகளாகப் பிரித்துள்ளனர்.அந்த வகைகளின் பெயர்களையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும்...

May 10th, 2012 by machamuni 

சித்தர்களின் விஞ்ஞானம்(பாகம் 47)வழுக்கைத் தலையில் தலைமுடி வளர

  இந்தக் கட்டுரை ஒரு மீள்பதிவு. எனது வலைப்பூவில் ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டுள்ள கட்டுரையின் மீள்பதிவு.வலைப்பூ அன்பர்களின் வேண்டு கோளுக்கிணங்க சில முக்கியமான...

April 30th, 2012 by machamuni 

அற்புத மூலிகைகளின் செயல்பாட்டு வகைகள் – பாகம் 2

சித்த வைத்தியத்தில் பல அற்புத மூலிகைகள் உள்ளன.அவற்றின் செயல்பாடுகளை வைத்து பல வகைகளாகப் பிரித்துள்ளனர்.அந்த வகைகளின் பெயர்களையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும்...

April 29th, 2012 by machamuni 

அற்புத மூலிகைகளின் செயல்பாட்டு வகைகள் – பாகம் 1

சித்த வைத்தியத்தில் பல அற்புத மூலிகைகள் உள்ளன.அவற்றின் செயல்பாடுகளை வைத்து பல வகைகளாகப் பிரித்துள்ளனர்.அந்த வகைகளின் பெயர்களையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும்...

April 26th, 2012 by machamuni 

சந்தான கரணி ( சதையை ஒட்டி காயத்தை உடனே ஆற்றும் அரிய மூலிகை )

இந்தப் பதிவில் கம்ப ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சந்தான கரணி என்னும் மூலிகையைப் பற்றிய பதிவே இது. சஞ்சீவி வனம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் போர்க்காண்டத்தில்...

April 1st, 2012 by machamuni 

திருவள்ளுவர் காட்டும் மருந்து

திருவள்ளுவர் மருந்து என்ற அதிகாரத்தில் கூறியிருக்கும் பத்துக் குறளும் மருந்தைப் பற்றியே இருக்காது.மருந்தைப் பற்றியே சொல்லாமல் எதற்கு மருந்து என்ற...

March 29th, 2012 by machamuni 

ஆகாச கருடன்

ஆகாச கருடன் சித்தர்களின் அபூர்வமான மூலிகைகள் பல உள்ளன அவற்றை அவ்வப்போது படங்களுடன்,உபயோகத்தையும் விளக்கி வருகிறேன்.இந்தப் பதிவில் அத்தகைய ஒரு சிறப்பான...

January 31st, 2012 by machamuni