இயற்கையை சரிசெய்ய இனி சித்தர்களால் மட்டுமே முடியும்.

பெண்கள் ஸ்டிக்கர்பொட்டினை பரவலாகப் பயன்படுத்திவருவதால் ஏற்படும் தீங்குகளைப் பார்த்தோம்.அதே போல்,மாறிவிட்ட உணவுப்பழக்கம்,நஞ்சாகிவிட்ட உணவு,மன இறுக்கமாகிவிட்ட...

December 8th, 2011 by machamuni