எலும்பு முறிவிற்கு முட்டைப் பற்றிடல் – பாகம் 2

முதலில் முட்டைப் பற்றிட தேவையான பொருட்கள் ( 1 ) நாட்டுக் கோழி முட்டை (கிடைக்கவில்லை என்றால் லக்கான் கோழி முட்டை உபயோகிக்கலாம் ) ( 2 ) உளுந்தம் பொடி மிக மெல்லியதாய்...

June 3rd, 2012 by machamuni 

எலும்பு முறிவிற்கு முட்டைப் பற்றிடல் – பாகம் 1

சாதாரணமாக எலும்பு முறிவு என்றவுடன் எலும்பு முறிவு சிகிச்சை மருத்துவரைப் ( ORTHO DOCTOR  ) ஐ பார்க்க ஓடுகிறோம் . அவர்களும் உடனே மாவுக்கட்டு என்ற பெயரில் பிளாஸ்டர்...

June 3rd, 2012 by machamuni