மச்ச முனிவரின் சித்த ஞான சபை புதிய கட்டிட திறப்பு விழா அழைப்பிதழ்

அன்பார்ந்த மெய்யன்பர்களே, உலகம் உய்ய நம் சித்தர் பெருமக்கள் வழி வழியாய் வந்த சில மெய்க் குருமார்களின் மூலமாக உண்மையான ஞானப் பொருள் விளக்கங்கள் அங்கங்கே...

February 23rd, 2012 by machamuni