புருவ முடி திருத்துதல்(த்ரெட்டிங்)(THREADING)

  இப்போதுள்ள இளைய தலைமுறை பெண்கள் அழகுபடுத்துதல் என்ற பெயரில் தங்கள் ஆரோக்கியத்தைக் கெடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள்.எனக்குத் தெரிந்து ஸ்டிக்கர் பொட்டால்...

February 12th, 2012 by machamuni