சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 13 ) தொலைக்காட்சி பார்த்தால் சர்க்கரை நோய் இலவசம்

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 13 ) தொலைக்காட்சி பார்த்தால் சர்க்கரை நோய் இலவசம் தொலைக்காட்சி பார்த்தால் சர்க்கரை நோய் இலவசமாகக் கிடைக்கும்....

October 26th, 2014 by machamuni 

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 12 ) ஆவாரைப் பிசின் ஒரு அற்புத மூலிகை

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 11 ) ஆவாரம்பூ ஒரு அற்புத மூலிகை என்ற பதிவை படித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையைத் தொடர்ந்து படிக்கவும் . அப்போ-துதான்...

June 9th, 2014 by machamuni 

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 11 ) ஆவாரம்பூ ஒரு அற்புத மூலிகை

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 10 ) தை படித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையைத் தொடர்ந்து படிக்கவும் . அப்போதுதான் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல்  புரியும்...

April 21st, 2014 by machamuni 

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 10 )

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம்(பாகம் 9) ஐ படித்த பின்னர் இந்தப் பதிவைப் படிக்கவும்.என்றால்தான் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல் புரியும். ஜீரண சக்திக்  குறைபாடே...

March 31st, 2014 by machamuni