துறவறம் எப்போது தேவை? மனைவி என்பவளது கடமை என்ன ? மனைவியை எப்போது துறப்பது ?இறைவனடியை எப்போது சேர்வது ?

நமது  இந்திய தமிழ் வம்சாவளியினர் அவர்கள் வாழ்வியல் நிலையை  மாணவம் (பிரமச்சரியம்),இல்வாழ்க்கை (கிருகஸ்தம்),காடுறைவு (வானப்ரஸ்தம்),துறவு (சந்நியாசம்) என...

September 7th, 2014 by machamuni 

மச்சமுனி மூலிகையகம் (பாகம் 18 ) மச்சமுனி ஈரல் காப்பான் (பாகம் 2)

சுதந்திரதினசிறப்புப்பதிவு . மச்ச முனிவரின் சித்த ஞான சபை வலைத்தள வாசக அன்பர்களுக்கு சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் .சுதந்திர தின சிறப்பாக இரட்டைப் பதிவுகள்...

August 15th, 2014 by machamuni 

மச்சமுனி மூலிகையகம் (பாகம் 18 ) மச்சமுனி ஈரல் காப்பான் (பாகம் 1)

மச்சமுனி ஈரல் காப்பான் பொதுவாக  நாம் இதயத்துக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை ஈரலுக்கு கொடுப்பதில்லை . ஏனெனில் இதயம் வேலை செய்வது நின்றால் நம் உயிர்...

August 15th, 2014 by machamuni 

மச்சமுனி மூலிகையகம் (பாகம் 16 ) மச்சமுனி இயற்கை வரகு

வாழ்க்கைக்கு வரம் வரகு வரகு என்பது நவ தானியங்களில் ஒன்று . நமது பழந்தமிழர் வாழ்விலும் ஆன்மீக ரீதியிலும் பின்னிப் பிணைந்திருந்தது . நமது வேக வாழ்க்கையில்...

July 20th, 2014 by machamuni 

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 12 ) ஆவாரைப் பிசின் ஒரு அற்புத மூலிகை

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 11 ) ஆவாரம்பூ ஒரு அற்புத மூலிகை என்ற பதிவை படித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையைத் தொடர்ந்து படிக்கவும் . அப்போ-துதான்...

June 9th, 2014 by machamuni 

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 11 ) ஆவாரம்பூ ஒரு அற்புத மூலிகை

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 10 ) தை படித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையைத் தொடர்ந்து படிக்கவும் . அப்போதுதான் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல்  புரியும்...

April 21st, 2014 by machamuni 

மச்சமுனி மூலிகையகம் (பாகம் 16 ) மச்சமுனி மூலிகை கூந்தல் தைலம்

மச்சமுனி மூலிகை கூந்தல் தைலம் நம் முன்னோர்கள் கண்ணுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை எப்போதும் கொடுத்து வந்ததுள்ளார்கள் . கண்ணோ பொன்னோ என்பார்கள் .ஐம்பொறிகளில்...

March 17th, 2014 by machamuni 

மச்சமுனி மூலிகையகம் (பாகம் 15 ) மச்சமுனி மூலிகை பற்பொடி

மச்சமுனி மூலிகை பற்பொடி மச்சமுனி மூலிகை பற்பொடியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள முக்கிய சக்தி வாய்ந்த மூலிகை மருந்துகள். அதிவிடயம் என்ற ஆனைக் கொம்பு மாசிக்காய் நாயுருவி...

March 14th, 2014 by machamuni 

துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் (4)

துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 3 ஐ படித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையை படித்தால் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல்  மிக நன்றாக விளங்கும். துத்தி விதை  கையிற் காலிற்படர்ந்த...

March 10th, 2014 by machamuni 

பூனை மீசை(ஒரு அற்புத சிறு நீரக சீரமைப்பு மூலிகை)

பூனை மீசை(ஒரு அற்புத சிறு நீரக சீரமைப்பு  மூலிகை) இந்த பூனை மீசை  ஒரு அற்புதமான மூலிகை . இது சிறு நீரக செயலிளப்புக்கு அருமருந்தாக திகழ்கிறது .சிறு நீரக...

January 26th, 2014 by machamuni